Lara Taveirne
[voor De Standaard Magazine]
Antwerpen, 2015